Sikorová

Riaditeľka Sikorová

(Dagmar Edwards)

Do väznice prišla najskôr ako vyšetrovateľka z generálneho riaditeľstva. Pripravila o miesto riaditeľa Bílka a sama zasadla na jeho miesto. Jej osobné ambície jej niekedy bránia v zdravom úsudku, za každú cenu chce dokázať, že ona je tá najlepšia a najspôsobilejšia vykonávať túto funkciu. Najmä jej zamestnanci však hneď zistia, že je prakticky neschopná.