(Henrieta Kecerová)

Nenávidí svojho nadriadeného a rada by získala jeho pozíciu. Hoci prísne dodržuje všetky pravidlá, do života odsúdených a ich jednotlivých komunít nechce zasahovať.