(Jaroslav Mottl)

Nekompromisný veliteľ väzenskej stráže. Neodpúšťa nič ani väzenkyniam, ani svojim podriadeným. Dosť často sa dostáva do názorového stretu s riaditeľom, hoci spolu pracujú už dlhé roky. Myslí si totiž, že on by bol lepším riaditeľom.