(Judita Hansman)

G-G, Grófkina gorila. Vo väzení robí najšpinavšiu prácu pre svoju šéfku, jej rozkazy počúva na slovo. Odsúdená za obmedzovanie osobnej slobody, lúpež, hrubý nátlak a porušovanie domovej slobody.