(Pavel Kříž)

Riaditeľ ženskej väznice, Čech, ktorý po rozdelení republiky zostal na Slovensku, aby si vybudoval kariéru. Hoci sa snaží mať všetko pod kontrolou, viac než problémov vo väzení sa obáva kontroly nadriadených. Vždy a za každých okolností si chce udržať nepoškvrnený imidž.