(Peter Kočiš)

Miestny kaplan, ktorý netradičnú prezývku dostal vďaka čiernej sutane. Vo väzení sa snaží pôsobiť nad rámec svojho poslania a väzenkyniam sa snaží pomáhať nielen v duchovných záležitostiach.